gvo zorgpartner


VOORSTELLING ZORGAANBIEDER


Zorgeloos wonen in het hart van Oostende? Het kan! Dankzij de organisatie van zorgondersteuning en zorgbemiddeling binnen dit woonproject. Sint Elisabeth vzw te Oostende, lid van de Woonzorggroep GVO, wordt uw partner in zorgondersteuning en zorgbemiddeling.

WOONZORGROEP GVO
EEN MISSIE VAN GAST VRIJ OMGEVEN


Woonzorggroep GVO kenmerkt zich door een traditie van gastvrijheid. Wie gast is, wordt omgeven met de beste zorgen, krijgt warmte en aandacht, voelt zich opgenomen in het gebeuren. Gast Vrij Omgeven maakt de dienstverlening van GVO-organisaties anders en bijzonder. Woonzorggroep GVO streeft naar gastvrije woonzorgorganisaties met gastvrije dienstverlening, naar een woonplaats waar u wordt omgeven met de beste zorgen, een plek waar ieders leven aanspraak mag maken op de maximale kwaliteit, waar deskundigheid van zorg vertaald wordt in aandacht, respect en contact, waar ruimte is voor de individuele wensen en talenten.

Gastvrij omgeven is dan ook meer dan een baseline. Het is het fundament van onze missie en visie, en is geworteld in de diepe overtuiging dat oud niet ‘out’ betekent.

DE DIENSTVERLENING : VAN WOONASSISTENTIE TOT ZORGONDERSTEUNING

Sint Elisabeth is onze partner die voor u 24/7 woonassistentie aanbiedt en zorggarantie organiseert. Sint Elisabeth gaat voor :

Een gastvrije woonomgeving en gezellige ontmoetings- en ontspanningsfaciliteiten (kapsalon, bistro, fitness, ...)
24 uurs bijstand door aanwezigheid van een concierge en een woonassistent die van uw welzijn een prioriteit maken en instaan voor al uw woon- en servicevragen mbt uw woning, de nodige zorgen, uw service, uw voeding, ...

Zorgbemiddeling voor het organiseren van de zorgondersteuning die u nodig hebt, crisiszorg en overbruggingszorg door samenwerking met ervaren zorgpartners.

Een gegarandeerde zorgcontinuïteit wanneer het zelfstandig wonen moeilijker wordt. In dat geval krijgt U voorrang op het totale zorgaanbod van Sint Elisabeth te Oostende.

Digitale oplossingen voor noodoproep en assistentie.

U bent bij ons te gast. Maar terzelfdertijd ben u gastheer of gastvrouw in uw eigen woning. Daar gaat het om in gastvrijheid. Ondersteund doorSint Elisabeth kunt u zelfstandig wonen, aangevuld met de assistentie en zorg in functie van uw persoonlijke noden. Uw goed gevoel, onze zorg.

Meer info op: www.gvo.be